Громадська спілка «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ», інформує вас про наступне:

  1. Наказом УкрНДНЦ № 66 від 20.03.2019 року змінено назву ТК 300 – «ДВЕРІ ТА ВІКНА», задля приведення у відповідність до українських назв класифікаторів угрупувань згідно ДК 004:2008 з урахуванням назви технічного органу Європейського комітету стандартизації CEN / TC 33 – Двері, вікна, жалюзі, будівельна фурнітура та карнизи;
  2. Наказом УкрНДНЦ № 106 від 22.04.2019 року затверджено оновлене, згідно ДСТУ 1.14:2015, Положення про ТК 300 «ДВЕРІ ТА ВІКНА»;
  3. Затверджено Сфери діяльності та обʼєкти стандартизації закріплені за ТК 300 «Двері та вікна».

ТК 300 – це суб’єкт національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації. Сфера діяльності та об’єкти стандартизації, закріплені за ТК 300.

Інформація про голову ТК 300, заступника голови ТК 300 та відповідального секретаря ТК 300

Голова ТК 300

Доротич Сергій Іванович,

Голова Громадської спілки «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ», кандидат наук з державного управління;

Заступник голови ТК 300

Казіміров Микола Миколайович;

Відповідальний секретар ТК 300

Красовський Олександр Олегович.

Здійснення функцій секретаріату ТК 300 покладено на Громадську спілку «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ВІКОННИХ СИСТЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОДУКТІВ».

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБʼЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, закріплені за ТК 300 «Двері та вікна»

 

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації

згідно з ДК 004:2008

 

Стандартизація у сфері

класифікації, характеристик, проектування, норм і методів розрахунків, випробувань, обчислення навантажень та виробництва  дверей, вікон, жалюзі, віконниць  та інших світлопрозорих огороджувальних конструкцій

81.040.20 Скло для будівництва (в частині світлопрозорих конструкцій)

91.060.01 Елементи будівель взагалі
(в частині світлопрозорих огороджувальних конструкцій)

 

91.060.50 Двері та вікна

*Охоплює також дверні блоки, їхні складники, жалюзі, віконниці

(в частині класифікації, характеристик, проектування, норм і методів розрахунків, випробувань, обчислення навантажень та виробництва дверей, вікон, жалюзі, віконниць та інших світлопрозорих конструкцій)

91.060.99 Інші елементи будівель

(в частині світлопрозорих огороджувальних конструкцій)

 

91.080 Будівельні конструкції

*Охоплює також проектування та обчислення навантаг на конструкції

(в частині світлопрозорих огороджувальних конструкцій)