Українська асоціація віконних систем (УАВС) – профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності й стандарти та створює привабливе бізнес-середовище.

Мета діяльності – сприяння розвитку ринку виробництва віконних систем в Україні, а також захист інтересів своїх членів.

Цілі:
1. Вживати дії, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату галузі.
2. Запровадити комплекс заходів для інтеграції українських виробників віконних систем у міжнародний простір.
3. Впроваджувати прозорі правила діяльності компаній виробників віконних систем.
4. Поширення напрацьованих правил та стандартів серед операторів ринку та споживачів.
5. Відстоювати інтереси членів УАВС, пов’язані з їхньою професійною діяльністю.
6. В партнерстві з органами державної влади та місцевого самоврядування опрацьовувати программами з енергоефективності.

Задля цього:

 • забезпечує членів Асоціації оперативною інформацією про зміни та нові можливості, технології, а також підвищує їх обізнаність зокрема шляхом організацією публічних заходів (конференцій, семінарів, виставок тощо);
 • проводить маркетингову діяльність, дослідження ринків;
 • проводить моніторинг проектів нормативно-правових актів, положення яких стосуються галузі, їх опрацювання з метою вироблення єдиної консолідованої позиції Асоціації та доведення її до відома суб’єкта нормотворення;
 • проводить відстеження результативності дії чинних нормативно-правових актів та подає пропозиції щодо внесення змін до них (за необхідності);
 • вживає заходів, спрямованих на підвищення професійної освіти та підготовку професійних кадрів.

УАВС має можливість ефективно відстоювати законні інтереси своїх членів через своє представництво у консультативно-дорадчих органах при:

 • Кабінеті Міністрів України,
 • Міністерства економічного розвитку та торгівлі України,
 • Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
 • Міністерстві фінансів України,
 • Державній фіскальній службі України,
 • Державній регуляторній службі України.

Членство в УАВС надасть Вам змогу розвинути бізнес, налагодити партнерські зв’язки, а також взяти участь у формуванні ринку та прогресивних нормативно-правових правил гри.